Glavni prozor

Glavni prozor Kaspersky Rescue Disk aplikacije je napravljen da objedini sve funkcije proizvoda.

Glavni prozor aplikacije moE>e da se podeli u dve glavne celine:

 • Gornji deo prozora opisuje trenutno stanje zaE!tite vaE!eg raD unara.

  Rescue Disk stat Glavni prozor

  Trenutno stanje zaE!tite raD unara

  Postoje tri moguDe vrednosti za stanje zaE!tite: svaka od njih je obeleE>ena svojom bojom, kao E!top svetla. Zeleno indicira da je vaE! raD unar zaE!tiDen i da je u ispravnom stanju, dok E>uta i crvena indiciraju da postoje ozbiljne pretnje po bezbednost. Kao dodatak zlonamernim programima, pretnje mogu biti zastarele baze podataka aplikacije, minimalne postavke zaE!tite, i sl.

  Pretnje po bezbednost moraju se otkloniti D im se pojave. Da biste dobili opE!irne informacije o pretnjama i njihovom otklanjanju, kliknite na ikonu stanja Rescue Disk icon green Glavni prozor (pogledajte ilustraciju iznad).

 • Centralni deo prozora moE>e da pokreDe zadatke analiziranja ili aE>uriranja, koriE!Denjem odgovarajuDih kartica:

  Rescue Disk check of objects Glavni prozor

  Kartica „Analiziranje objekata“

  Rescue Disk updating Glavni prozor

  Kartica „AE>uriranje“

TakoDe moE>ete da koristite i sledeDe dugmiDe i veze:

 • Postavke – za otvaranje prozora sa postavkama aplikacije.
 • Karantin – za pokretanje rada sa objektima smeE!tenim u karantin.
 • IzveE!taj – za otvaranje liste dogaDaja koji su se dogodili tokom rada aplikacije.
 • PomoD – za prikazivanje Kaspersky Rescue Disk sistema pomoDi.
 • IzaDi – za zaustavljanje antivirusne aplikacije.

Glavni prozor