Slike ekrana

Ova opcija moE>e da snimi vizuelni izlaz prikazan na monitoru i prikaE>e putanju do saD uvane datoteke.

Slike ekrana