Terminal

Terminal je konzola operativnog sistema koja je napravljena za rad sa komandnom linijom u grafiD kom reE>imu.

Terminal