UpravljaD datotekama

Integrisani upravljaD datotekama X File Explorer (xfe) je zasnovan na popularnom, ali trenutno nerazvijenom X Win Commander projektu. X File Explorer ima korisniD ki nastrojeno okruE>enje i efikasan je dok radi sa datotekama i u poD etnom i u naprednom reE>imu.

PoD etna strana projekta: http://roland65.free.fr/xfe/

Upravljač datotekama