AE>uriranje

Ovaj odeljak sadrE>i informacije o tome kako da konfiguriE!ete postavke aE>uriranja na vaE!em raD unaru.

U ovoj oblasti:

O postavkama aE>uriranja

Biranje izvora za aE>uriranje

Konfigurisanje postavki posredniD kog servera

Postavke aE>uriranja sa regionalnog izvora

Ažuriranje