Konfigurisanje postavki posredniD kog servera

Podrazumevano zadatak aE>uriranja radi sa sistemom posredniD kog servera. MoE>ete da odvojeno odredite postavke mreE>nog servera za zadatak aE>uriranja.

Da biste konfigurisali postavke posredniD kog servera:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na vezu Postavke u gornjem delu prozora. U levom delu prozora, izaberite odeljak Centar aE>uriranja.
  3. Kliknite na dugme Postavke u desnom delu prozora.
  4. U prozoru koji se otvori, na kartici Izvor, kliknite na dugme PosredniD ki server.
  5. U prozoru koji se otvori, odredite postavke posredniD kog servera.Postavke posredniD kog servera

TakoDe pogledajte:

O postavkama aE>uriranjaVrati prethodne baze podataka

Konfigurisanje postavki posredničkog servera