O postavkama aE>uriranjaVrati prethodne baze podataka

Kaspersky Rescue Disk aE>uriranje se vrE!i u skladu sa grupom postavki.

Da biste konfigurisali postavke aE>uriranja:

 • Izaberite izvor za aE>uriranje.

  Morate posedovati vezu sa Internetom radi aE>uriranja.

  Resurs koji sadrE>i Kaspersky Rescue Disk baze podataka i module za aE>uriranje naziva se izvor aE>uriranja. MoE>ete da koristite HTTP ili FTP servere kao servere za aE>uriranje. Glavni, podrazumevani izvor su Kaspersky Lab serveri za aE>uriranje u nekoliko drE>ava. Ovo su posebna Internet mesta gde se smeE!taju aE>uriranja za sve Kaspersky Lab proizvode. Ukoliko imate nekoliko resursa izabranih kao izvor aE>uriranja, Kaspersky Rescue Disk De pokuE!ati da se poveE>e sa najgornjim u listi, a aE>uriranja prima od prvog slobodnog izvora.

 • Promenite regionalne postavke izvora za aE>uriranje.

  Biranjem najbliE>eg Kaspersky Lab servera za aE>uriranje uE!tedeDe vam vreme i aE>uriraDe brE>e. MoE>ete da izaberete optimalnu lokaciju servera kada preuzimate aE>uriranja.

 • Odredite postavke posredniD kog servera.

  Da biste preuzeli aE>uriranja sa servera, vaE! raD unar mora imati vezu sa Internetom. Podrazumevano, postavke veze sa Internetom se odreDuju automatski. Ukoliko koristite posredniD ki server, trebali biste podesiti postavke veze.

TakoDe pogledajte:

O aE>uriranju

O postavkama ažuriranja