Postavke aE>uriranja sa regionalnog izvora

Da biste izabrali najbliE>i server:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na vezu Postavke u gornjem delu prozora. U levom delu prozora, izaberite odeljak Centar aE>uriranja.
  3. Kliknite na dugme Postavke u desnom delu prozora.
  4. U prozoru koji se otvori, na kartici Oblast, u odeljku Regionalne postavke, izaberite padajuDu listu iz opcije Izaberi sa liste. U padajuDoj listi izaberite drE>avu koja je najbliE>a vaE!oj lokaciji.

TakoDe pogledajte:

O postavkama aE>uriranjaVrati prethodne baze podataka

Postavke ažuriranja sa regionalnog izvora