IzveE!taji i skladiE!ta

Ovaj odeljak grupiE!e informacije o parametrima koji utiD u na rad sa datotekama izveE!taja i Kaspersky Rescue Disk skladiE!tima.

U ovoj oblasti:

O konfigurisanju izveE!taja i skladiE!ta

Evidentiranje nekritiD nih dogaDaja u izveE!tajima

Duvanje izveE!taja

DiE!Denje izveE!taja aplikacije

Duvanje objekata iz karantina i rezervne kopije

Izveštaji i skladišta