DiE!Denje izveE!taja aplikacije

Da biste oD istili izveE!taje:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na vezu Postavke u gornjem delu prozora. U levom delu prozora, izaberite odeljak IzveE!taji i skladiE!ta.
  3. U desnom delu prozora, u odeljku IzveE!taji, kliknite na dugme OD isti.
  4. U prozoru DiE!Denje izveE!taja, obeleE>ite polja za kategorije izveE!taja koje E>elite da oD istite.

TakoDe pogledajte:

O konfigurisanju izveE!taja i skladiE!ta

Čišćenje izveštaja aplikacije