Duvanje izveE!taja

Da biste konfigurisali postavke skladiE!ta za izveE!taje:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na vezu Postavke u gornjem delu prozora. U levom delu prozora, izaberite odeljak IzveE!taji i skladiE!ta.
  3. U desnom delu prozora, u odeljku IzveE!taji, odredite:
    • Maksimalno vreme D uvanja za izveE!taje o dogaDajima (polje Rescue Disk mark fs Čuvanje izveštaja Duvaj statistike ne starije od). Podrazumevano, objekti se D uvaju 30 dana: nakon toga, oni se briE!u. MoE>ete da promenite maksimalno vreme D uvanja, ili D ak da uklonite bilo koja ograniD enja.
    • Maksimalna veliD ina datoteke sa izveE!tajima (polje Rescue Disk mark fs Čuvanje izveštaja NajveDa veliD ina datoteke). Podrazumevana, maksimalna vrednost za veliD inu je 1024 MB. Kada se dostigne maksimalna veliD ina, sadrE>aj se prepisuje novim zapisima. MoE>ete i da otkaE>ete bilo kakva ograniD enja na veliD inu izveE!taja, ili da unesete drugu vrednost.

TakoDe pogledajte:

O konfigurisanju izveE!taja i skladiE!ta

Čuvanje izveštaja