Duvanje objekata iz karantina i rezervne kopije

Da biste konfigurisali postavke za D uvanje objekata u karantinu i rezervnoj kopiji:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na vezu Postavke u gornjem delu prozora. U levom delu prozora, izaberite odeljak IzveE!taji i skladiE!ta.
  3. U desnom delu prozora, u odeljku Karantin i rezervna kopija, obeleE>ite sledeDa polja.
    • Duvaj objekte ne starije od – odredite maksimalno vreme za D uvanje objekata u karantinu i rezervnoj kopiji.
    • NajveDa veliD ina – odredite maksimalnu veliD inu skladiE!ta za D uvanje podataka.

      Nakon E!to odreDeni period istekne, ili je skladiE!te puno, objekti koji su prvi bili smeE!teni u karantin, ili rezervnu kopiju, se briE!u.

TakoDe pogledajte:

Karantin i rezervna kopija

O konfigurisanju izveE!taja i skladiE!ta

Čuvanje objekata iz karantina i rezervne kopije