Evidentiranje nekritiD nih dogaDaja u izveE!tajima

Da biste saD uvali nekritiD ne dogaDaje u izveE!tajima:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na vezu Postavke u gornjem delu prozora. U levom delu prozora, izaberite odeljak IzveE!taji i skladiE!ta.
  3. U desnom delu prozora, u odeljku IzveE!taji, obeleE>ite polje Evidentiraj dogaDaje koji nisu kritiD ni.

TakoDe pogledajte:

O konfigurisanju izveE!taja i skladiE!ta

Evidentiranje nekritičnih događaja u izveštajima