O konfigurisanju izveE!taja i skladiE!ta

Ovaj odeljak grupiE!e informacije o parametrima koji utiD u na rad sa Kaspersky Rescue Disk datotekama sa podacima.

Aplikacione datoteke podataka su objekti koji su smeE!teni u karantin ili premeE!teni u rezervnu kopiju od strane Kaspersky Rescue Disk aplikacije, i izveE!taji o izvrE!enim zadacima.

U odeljku IzveE!taji i skladiE!ta u prozoru Kaspersky Rescue Disk postavki, moE>ete da obavite sledeDe akcije:

 • Evidentirajte zapise u izveE!taje.

  MoE>ete da dodate zapis o nekritiD nim dogaDajima u izveE!taj o zaE!titi. Podrazumevano, ovi dogaDaji se ne dodaju u izveE!taj.

 • Izmenite postavke skladiE!ta za izveE!taje.

  MoE>ete da odredite maksimalno vreme D uvanja za izveE!taje i odredite maksimalnu veliD inu datoteke sa izveE!tajima. TakoDe, moE>ete i da otkaE>ete bilo kakva ograniD enja koja su postavljena na veliD inu, ili da unesete drugu vrednost.

 • IzbriE!ite informacije iz izveE!taja.

  Informacije o radu Kaspersky Rescue Disk aplikacije se evidentira u izveE!tajima. MoE>ete i njih da oD istite.

 • Izmenite postavke skladiE!ta za izveE!taje i za objekte u rezervnoj kopiji.

  MoE>ete da odredite maksimalno vreme D uvanja za objekte u karantinu i za objekte u rezervnoj kopiji (polje Rescue Disk mark fs O konfigurisanju izveštaja i skladišta Duvaj objekte ne starije od). Podrazumevano, objekti se D uvaju 30 dana: nakon toga, oni De biti izbrisani. MoE>ete da promenite maksimalni uslov ili da ga uklonite u potpunosti. TakoDe moE>ete i da odredite maksimalnu veliD inu skladiE!ta za D uvanje (polje Rescue Disk mark fs O konfigurisanju izveštaja i skladišta NajveDa veliD ina). Podrazumevana maksimalna veliD ina je 100 MB. MoE>ete da otkaE>ete ograniD enje veliD ine izveE!taja ili da postavite drugu vrednost za nju.

TakoDe pogledajte:

IzveE!taji

O konfigurisanju izveštaja i skladišta