ObaveE!tenja

Ovaj odeljak sadrE>i informacije o tome kako da konfiguriE!ete postavke obaveE!tenja na vaE!em raD unaru.

U ovoj oblasti:

O postavkama obaveE!tenja

Konfigurisanje postavki obaveE!tenja

OnemoguDavanje obaveE!tenja

Obaveštenja