Analiziranje sloE>enih datoteka

Da biste konfigurisali postavke za analiziranje sloE>enih datoteka:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na vezu Postavke u gornjem delu prozora. Ovo otvara odeljak Analiziranje objekata.
 3. U odeljku Nivo bezbednosti, kliknite na dugme Postavke.
 4. U prozoru koji se otvori, na kartici Oblast, u pododeljku Analiziranje sloE>enih datoteka, moE>ete da odredite sledeDe postavke:
  • Tip datoteka koje trebaju da se analiziraju. Da biste to uradili, obeleE>ite polja pored potrebnih stavki.
  • Maksimalna veliD ina datoteka koje trebaju da se analiziraju. Da biste to i uD inili, kliknite na dugme ViE!e opcija. U prozoru SloE>ene datoteke koji se otvori, obeleE>ite polje Rescue Disk mark fs Analiziranje složenih datoteka Ne izdvajaj sloE>ene datoteke veDe od i odredite maksimalnu veliD inu datoteke u polju ispod. SloE>ene datoteke koje su veDe od ove maksimalne veliD ine, neDe biti analizirane.

   Ukoliko je obeleE>eno polje Rescue Disk mark fs Analiziranje složenih datoteka Ne izdvajaj sloE>ene datoteke veDe od, i veliD ina sloE>enih datoteka ne prelazi odreDenu maksimalnu vrednost, izdvojene datoteke biDe analizirane iako prelaze odreDenu maksimalnu vrednost.

TakoDe pogledajte:

O postavkama za analiziranje objekata

Analiziranje složenih datoteka