Promena akcija koje trebaju da se obave prilikom otkrivanja objekata

Pre dezinfekcije ili brisanja objekta, Kaspersky Rescue Disk pravi rezervnu kopiju i smeE!ta je u skladiE!te za rezervu kopiju u sluD aju da vam zatreba da je oporavite ili dezinfekcija objekta postane dostupna.

Da biste promenili odreDene akcije koje trebaju da se obave prilikom otkrivanja objekata:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na vezu Postavke u gornjem delu prozora. Ovo otvara odeljak Analiziranje objekata.
 3. U odeljku Akcija izaberite neE!to od sledeDeg.
  • Pitaj nakon analiziranja – Kaspersky Rescue Disk De odloE>iti obradu objekata dok se analiziranje ne zavrE!i.
  • Pitaj prilikom otkrivanja – aplikacija prikazuje poruke upozorenja koje sadrE>e informacije o tome koji je zlonamerni kôd prodro u zaraE>eni / potencijalno zaraE>eni objekat i nudi izbor akcija.
  • Izaberite akciju:
   • Dezinfikuj – Kaspersky Rescue Disk pokuE!ava dezinfekciju objekata bez potvrde korisnika. Potencijalno zaraE>eni objekti se smeE!taju u karantin. Relevantne informacije se evidentiraju u izveE!taj. Kasnije moE>ete da pokuE!ate dezinfekciju tog objekta.
   • IzbriE!i ako dezinfekcija ne uspe – Kaspersky Rescue Disk pokuE!ava da dezinfikuje objekat bez potvrde korisnika. Objekte koje nije moguDe dezinfikovati (izleD iti) – briE!u se, potencijalni objekti se premeE!taju u karantin.

TakoDe pogledajte:

O postavkama za analiziranje objekata

Promena akcija koje trebaju da se obave prilikom otkrivanja objekata