Promena nivoa bezbednosti

Da biste promenili zadati nivo bezbednosti:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na vezu Postavke u gornjem delu prozora. Ovo otvara odeljak Analiziranje objekata.
  3. U odeljku Nivo bezbednosti izaberite potreban nivo bezbednosti:
    • Visoki – kompletno analiziranje D itavog raD unara ili zasebnih diskova, fascikli ili datoteka.
    • PreporuD eni – isti objekti se analiziraju kao i u nivou Visoki, osim datoteka e-poE!te.
    • Niski – nivo zahteva najmanje RAM resursa, iz razloga E!to je ograniD en (smanjen) broj analiziranih datoteka.

Ukoliko ni jedan od ponuDenih nivoa ne odgovara vaE!im potrebama, moE>ete samostalno da konfiguriE!ete postavke. Nivo bezbednosti biDe promenjen na PrilagoDeno. Da biste oporavili podrazumevane postavke analiziranja, izaberite jedan od unapred zadatih nivoa, ili kliknite na dugme Podraz. nivo.

TakoDe pogledajte:

O postavkama za analiziranje objekata

Promena nivoa bezbednosti