Promena reE>ima analiziranja

Da biste promenili reE>im analiziranja:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na vezu Postavke u gornjem delu prozora. Ovo otvara odeljak Analiziranje objekata.
 3. U odeljku Nivo bezbednosti, kliknite na dugme Postavke.
 4. U prozoru koji se otvori, kliknite na karticu ViE!e opcija.
 5. U odeljku NaD ini analiziranja izaberite naD in analiziranja:
  • Rescue Disk mark fs Promena režima analiziranja Analiziraj potpis. Analiziranje potpisa koristi Kaspersky Rescue Disk baze podataka, koje sadrE>e opise poznatih pretnji i naD ine za otklanjanje istih. ZaE!tita koristi analiziranje potpisa i na minimalnom nivou zaE!tite. PrateDi preporuke Kaspersky Lab struD njaka, ovaj naD in je uvek omoguDen.
  • Rescue Disk mark fs Promena režima analiziranja Analiziranje primenom steD enog znanja. Analiziranje je zasnovano na analizi tipiD ne sekvence operacija, E!to omoguDava priliD no razuman zakljuD ak o prirodi datoteke. Prednost ovog naD ina jeste E!to se mogu otkriti nove pretnje pre nego E!to analitiD ari virusa naiDu na njih.

   TakoDe moE>ete postaviti i nivo detaljnosti (opseE>nosti) analiziranja: PovrE!no, srednje ili opseE>no. Da biste to i uradili, pomerite klizaD na E>eljenu poziciju.

TakoDe pogledajte:

O postavkama za analiziranje objekata

Promena režima analiziranja