Promena tipa objekata za analiziranje

Da biste promenili tipove objekata za analiziranje:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na vezu Postavke u gornjem delu prozora. Ovo otvara odeljak Analiziranje objekata.
 3. U odeljku Nivo bezbednosti, kliknite na dugme Postavke.
 4. U prozoru koji se otvori, na kartici Oblast, u odeljku Tipovi datoteka, odredite formate i tipove datoteka koje trebaju da se analiziraju:
  • Sve datoteke – sa ovom opcijom, analiziraju se sve datoteke bez izuzetaka.
  • Datoteke analiziraj po formatu – ukoliko izaberete ovu grupu, Kaspersky Rescue Disk De analizirati samo potencijalno zaraE>ene datoteke, na primer datoteke u koje se virus moE>e infiltrirati (umetnuti). Pre traE>enja virusa u objektima, njegovo interno zaglavlje se analizira za odreDivanje formata (.txt, .doc, .exe, i sl.).
  • Analiziraj datoteke po tipu – u ovom sluD aju Kaspersky Rescue Disk De analizirati samo potencijalno zaraE>ene datoteke. Format datoteke biDe odreDen po nastavku (tipu) datoteke.

  Molimo vas da zapamtite da verovatno zlonamerni kôd prodire u odreDene datoteke (na primer, .txt) i sekvenca aktiviranja je veoma niska. U istom trenutku, postoji veoma visok rizik od prodiranja zlonamernog kôda u datotekama koje sadrE>e ili mogu da sadrE>e izvrE!ni kôd (kao E!to su .exe, .dll, .doc) .

  Zapamtite da provalnik moE>e da poE!alje virus na vaE! raD unar u datoteci sa .txt nastavkom, a ona je zapravo izvrE!na datoteka koja je preimenovana u .txt datoteku. Ukoliko izaberete opciju Analiziraj datoteke po tipu, analiziranje De preskoD iti takvu datoteku. Ukoliko je izabrana opcija Analiziraj datoteke po formatu, zaE!tita De analizirati zaglavlje i prepoznati da je reD o .exe datoteci. Takva datoteka biDe temeljno analizirana na viruse.

TakoDe pogledajte:

O postavkama za analiziranje objekata

Promena tipa objekata za analiziranje