Pretnje i izuzeci. Pouzdana oblast

Ovaj odeljak sadrE>i informacije o tome kako da zaE!tite vaE! raD unar od razliD itih vrsta zlonamernih softvera, proE!irite listu pretnji za otkrivanje, kao i informacije o tome kako da izuzmete neke od najD eE!De koriE!Denih aplikacija i kako da konfiguriE!ete pravila za izuzetke.

U ovoj oblasti:

O pretnjama i izuzecima

Izbor kategorije otkrivenih pretnji

O pouzdanoj oblasti

Pravljenje pouzdane oblasti

Pravljenje pravila izuzetka

Maske dozvoljenih datoteka za izuzimanje

PresuDivanje maski izuzetaka je dozvoljeno u skladu sa Enciklopedijom o virusima

Pretnje i izuzeci. Pouzdana oblast