Izbor kategorije otkrivenih pretnji

Da biste izabrali kategorije pretnji koje trebaju da se otkrivaju:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na vezu Postavke u gornjem delu prozora. U levom delu prozora, izaberite odeljak Pretnje i izuzeci.
  3. U desnom delu prozora, u odeljku Pretnje, kliknite na dugme Postavke.
  4. U prozoru Pretnje koji se otvori, obeleE>ite polja pored kategorije pretnje od koje E>elite da budete zaE!tiDeni.

TakoDe pogledajte:

O pretnjama i izuzecima

Izbor kategorije otkrivenih pretnji