Maske dozvoljenih datoteka za izuzimanje

Hajde da pogledamo neke primere dozvoljenih maski koje moE>ete da koristite za pravljenje liste izuzetaka.

 1. Maske bez putanja datoteka:
  • *.exe – sve datoteke sa .exe nastavkom;
  • *.ex? – sve datoteke sa ex? nastavkom, gde ? moE>e predstavljati bilo koji jedan znak;
  • *test* – sve datoteke sa imenom test.
 2. Maske sa apsolutnim putanjama:
  • /discs/C:/dir/*.*, ili /discs/C:/dir/*, ili /discs/C:/dir/ – sve datoteke u fascikli sa imenom /discs/C:/dir/;
  • /discs/C:/dir/*.exe – sve datoteke sa .exe nastavkom unutar fascikle sa imenom /discs/C:/dir/;
  • /discs/C:/dir/*.ex? – sve datoteke sa .ex? nastavkom unutar /discs/C:/dir/ fascikle, gde ? moE>e predstavljati bilo koji jedan znak;
  • /discs/C:/dir/test* – datoteke u /discs/C:/dir/ fascikli, sa imenima koja poD inju sa test.

   Ukoliko E>elite da aplikacija izuzme iz analizira datoteke iz svih ugneE>denih potfascikli, odreDene fascikle, obeleE>ite polje Rescue Disk mark fs Maske dozvoljenih datoteka za izuzimanje UkljuD ujuDi potfascikle prilikom pravljenja maske.

 3. Maske putanja do datoteka:
  • dir/*.*, ili dir/*, ili dir/ – sve datoteke u svim dir/ fasciklama;
  • dir/*test* – sve datoteke u dir/ fascikli;
  • dir/*.exe – sve datoteke sa .exe nastavcima u svim dir/ fasciklama;
  • dir/*.ex? – sve datoteke sa .ex? nastavkom u svim dir/ fasciklama, gde ? moE>e predstavljati bilo koji jedan znak;

   Ukoliko E>elite da aplikacija izuzme iz analizira datoteke iz svih ugneE>denih potfascikli, odreDene fascikle, obeleE>ite polje Rescue Disk mark fs Maske dozvoljenih datoteka za izuzimanje UkljuD ujuDi potfascikle prilikom pravljenja maske.

*.* i * maske izuzetaka mogu se koristiti samo kada koristite masku izuzetka pretnje. U ovom sluD aju, odreDena pretnja neDe biti otkrivena u svim objektima. KoriE!Denjem ovih maski, bez izbora presuDivanja, onemoguDava nadgledanje.

Maske dozvoljenih datoteka za izuzimanje