O pretnjama i izuzecima

Kaspersky Rescue Disk vas E!titi od razliD itih tipova zlonamernih softvera. Bez obzira na izabrane postavke, aplikacija uvek analizira i dezinfikuje viruse, Trojance i hakerske alatke. Ovi programi mogu da znaD ajno oE!tete vaE! raD unar. Da biste raD unar naD inili joE! bezbednijim, moE>ete da proE!irite listu pretnji koje De program da otkriva, omoguDavanjem razliD itih potencijalno E!tetnih programa.

U prozoru Kaspersky Rescue Disk postavki, u odeljku Pretnje i izuzeci, moE>ete da obavite sledeDe akcije:

  • Izaberite kategorije pretnji za objekte.
  • Napravite pouzdanu oblast za aplikaciju.

    Pouzdana oblast je lista objekata koju je napravio korisnik, a Kaspersky Rescue Disk aplikacija je ne nadgleda. Drugim reD ima, to je set izuzetaka iz opsega zaE!tite.

    Korisnik ruD no pravi pouzdanu oblast zasnovanu na svojstvima objekata sa kojima on ili ona rade. MoE>da vam zatreba takva lista izuzetaka, na primer, kada Kaspersky Rescue Disk blokira pristup objektu za koji ste apsolutno sigurni da je bezbedan.

TakoDe pogledajte:

Pretnje i izuzeci. Pouzdana oblast

O pretnjama i izuzecima