PresuDivanje maski izuzetaka je dozvoljeno u skladu sa Enciklopedijom o virusima

Kada dodajete izuzetke pretnji koje su klasifikovane u Enciklopediji o virusima, moE>ete da odredite sledeDe informacije:

  • puno ime pretnje kako je dato u Enciklopediji o virusima na www.viruslist.com (na primer, not-a-virus:RiskWare.RemoteAdmin.RA.311 ili Flooder.Win32.Fuxx);
  • ime pretnje kao masku. Na primer:
    • not-a-virus* – izuzmi legalne, ali potencijalno E!tetne, programe iz analiziranja, kao i E!aljive programe;
    • *Riskware.* – izuzima sve potencijalno E!tetne programe iz analiziranja.
    • *RemoteAdmin.* – izuzima sve verzije programe za udaljenu administraciju iz analiziranja.

Presuđivanje maski izuzetaka je dozvoljeno u skladu sa Enciklopedijom o virusima