Objekti za analiziranje

Ovaj odeljak sadrE>i informacije o tome kako da analizirate vaE! raD unar pomoDu Kaspersky Rescue Disk aplikacije.

U ovoj oblasti:

O analiziranju objekata na viruse

Pokretanje i zaustavljanje analiziranja objekata

Pravljenje liste objekata za analiziranje

Objekti za analiziranje