O analiziranju objekata na viruse

Analiziranje na viruse je jedan od vaE>nih alatki u zaE!titi raD unara. Analiziranje na viruse moE>e otkriti E!irenje bilo kog zlonamernog kôda, koji iz bilo kog razloga nije otkriven od strane zaE!tite od zlonamernog softvera.

Nakon pokretanja zadatka objekta analiziranja, Kaspersky Rescue Disk analizira objekte koje je izabrao korisnik. MoE>ete da analizirate bilo koji objekat koji se nalazi u sistemu raD unara.

Podrazumevano, sledeDa lista objekata odgovara objektima za analiziranje. To ukljuD uje i pokretaD ke (engl. boot) sektore i datoteke na logiD kim ureDajima. MoE>ete da uredite ovu listu.

LogiD ki ureDaji kojima nije dodeljeno ime u Windows operativnom sistemu, biDe prikazani na sledeDi naD in – sdbN, gde je N – broj koji je Kaspersky Rescue Disk dodelio disku (pogledajte ilustraciju ispod).

Rescue Disk rescue disc O analiziranju objekata na viruse

LogiD ki ureDaji kojima nisu dodeljeni nazivi u Windows operativnom sistemu

Analiziranje objekata zahteva vlastiti set postavki, koji je podrazumevano konfigurisan u Kaspersky Rescue Disk interfejsu. Kaspersky Lab smatra te postavke kao optimalne i kombinuje ih u PreporuD enom nivou bezbednosti. Ukoliko postojeDi nivo ne odgovara vaE!im potrebama, moE>ete da:

Napredak zadatka je prikazan u glavnom prozoru Kaspersky Rescue Disk aplikacije, na kartici Analiziranje objekata pod imenom pokrenutog zadatka.

Dok je analiziranje pokrenuto, informacije o rezultatima se evidentiraju u Kaspersky Rescue Disk izveE!taj (veza IzveE!taj u gornjem delu prozora).

TakoDe pogledajte:

O postavkama za analiziranje objekata

O analiziranju objekata na viruse