RuD no pokretanje i zaustavljanje analiziranja objekata

Da biste pokrenuli zadatak analiziranja:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Na kartici Analiziranje objekata kliknite na dugme ZapoD ni analiziranje objekata. Ukoliko je potrebno da zaustavite zadatak, kliknite na dugme Zaustavi analiziranje objekata dok je ono u toku.

    Tok (napredak) i rezultat analiziranja biDe prikazani u prozoru koji se otvori.

TakoDe pogledajte:

O analiziranju objekata na viruse

Ručno pokretanje i zaustavljanje analiziranja objekata