Pokretanje antivirusne aplikacije

Da biste pokrenuli antivirusnu aplikaciju, obavite jednu od sledeDih akcija:

  • Desnim tasterom miE!a kliknite na radnu povrE!inu, otvorite kontekstni meni i izaberite Rescue Disk kaspersky krd Pokretanje antivirusne aplikacije Kaspersky Rescue Disk.
  • Kliknite na Rescue Disk start menu Pokretanje antivirusne aplikacije ikonu smeE!tenu u traci zadataka. U meniju koji se otvori, izaberite Rescue Disk kaspersky krd Pokretanje antivirusne aplikacije Kaspersky Rescue Disk.

    Antivirusna komponenta se pokreDe nakon E!to se Kaspersky Rescue Disk pokrene u grafiD kom reE>imu.

Pokretanje antivirusne aplikacije