Zaustavljanje antivirusne aplikacije

Da biste zaustavili antivirusnu aplikaciju:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije i kliknite na dugme IzaDi.

    Na ekranu De vam se pojaviti prozor sa sledeDim tekstom: E=elite li zaista da iskljuD ite Kaspersky Rescue Disk?

  2. Kliknite na dugme Da.

Zaustavljanje antivirusne aplikacije