Zatvaranje Kaspersky Rescue Disk aplikacije

Da biste izaE!li iz Kaspersky Rescue Disk aplikacije:

  1. Kliknite na Rescue Disk start menu Zatvaranje Kaspersky Rescue Disk aplikacije ikonu koja je smeE!tena u levom uglu ekrana u traci zadataka. Otvara se sistemski meni.
  2. U meniju koji se otvori, izaberite stavku IskljuD i raD unar.

    Na ekranu De vam se pojaviti prozor sa sledeDom porukom: E=elite li zaista da iskljuD ite raD unar?

  3. Kliknite na dugme Da.

Zatvaranje Kaspersky Rescue Disk aplikacije