Rad sa Kaspersky Rescue Disk u tekstualnom reE>imu

Ovaj odeljak opisuje Kaspersky Rescue Disk reE>im rada u tekstualnom okruE>enju.

U ovom odeljku pomoDi

O tekstualnom reE>imu

Rad sa upravljaD em datoteka

Rad u komandnoj liniji

Rad sa Kaspersky Rescue Disk u tekstualnom režimu