Rad sa upravljaD em datoteka

Ovaj odeljak opisuje rad sa Kaspersky Rescue Disk upravljaD em datoteka u tekstualnom reE>imu.

U ovoj oblasti:

PodeE!avanje mreE>e

Pokretanje Kaspersky Rescue Disk konzole;

Analiziranje na viruse

Kaspersky Rescue Disk aE>uriranje

VraDanje prethodne baze podataka

Prikazivanje PomoDi

Zatvaranje Kaspersky Rescue Disk aplikacije

Rad sa upravljačem datoteka