PodeE!avanje mreE>e

Da biste konfigurisali mreE>ni adapter i promenili postavke posredniD kog servera:

 1. U korisniD kom meniju izaberite PodeE!avanje mreE>e. Kao rezultat, otvara se prozor Konfiguracija mreE>nog adaptera.
 2. U prozoru koji se otvori, izaberite jednu od sledeDih opcija:
  • KonfiguriE!i mreE>ni adapter – da biste konfigurisali mreE>ni adapter.

   Izaberite mreE>ni adapter D ije postavke E>elite da promenite. Kliknite na dugme U redu. Kao rezultat, otvara vam se prozor u kom moE>ete da konfiguriE!ete izabrani adapter. Da biste izmenili njegove postavke, kliknite na dugme Da. U prozoru koji se otvori, izaberite jednu od sledeDih opcija:

   • DHCP – da biste automatski konfigurisali mreE>ni adapter.
   • RuD na konfiguracija – da biste ruD no konfigurisali postavke mreE>nog adaptera. Kliknite na dugme U redu. U prozoru koji se otvori, odredite postavke mreE>nog adaptera.

   Nakon konfigurisanja postavki mreE>nog adaptera, kliknite na dugme U redu.

  • KonfiguriE!i postavke posredniD kog servera – da biste odredili postavke posredniD kog servera.

   Kliknite na dugme U redu. U prozoru koji se otvori, odredite postavke posredniD kog servera. Kliknite na dugme U redu.

Podešavanje mreže