Zatvaranje Kaspersky Rescue Disk aplikacije

Da biste izaE!li iz Kaspersky Rescue Disk aplikacije,

u korisniD kom meniju, ili komandnom prozoru, izaberite IskljuD i raD unar / Ponovo pokreni raD unar.

Zatvaranje Kaspersky Rescue Disk aplikacije