Rad u komandnoj liniji

Ovaj odeljak opisuje kako da radite sa Kaspersky Rescue Disk aplikacijom u tekstualnom reE>imu.

U ovoj oblasti:

Sintaksa komandne linije

Analiziranje na viruse

Kaspersky Rescue Disk aE>uriranje

VraDanje poslednjeg aE>uriranja

Prikazivanje PomoDi

Zatvaranje Kaspersky Rescue Disk aplikacije

Rad u komandnoj liniji