Priprema za snimanje

Kaspersky Rescue Disk moE>e da snimi .iso sliku na CD / DVD ili prenosivi ureDaj. Da biste snimili Kaspersky Rescue Disk, formatirajte vaE! prenosivi ureDaj u Fat16, Fat32 ili NTFS sistem i naD inite ga butabilnim (omoguDite samostalno podizanje).

Dak i na malim USB ureDajima, formatiranje moE>e da potraje neko vreme (ureDaji veDeg kapaciteta, zahtevaju duE>e formatiranje). SaD ekajte dok se formatiranje zavrE!i.

Da biste naD inili prenosivi ureDaj butabilnim, koristite odgovarajuDe aplikacije za to (na primer, za Microsoft Windows XP moE>ete da koristite Diskpart aplikaciju, dok za Microsoft Windows Vista / Microsoft Windows 7 moE>ete da koristite HP USB Disk Storage Format Tool).

Priprema za snimanje