Avancerade programinställningar

Det här avsnittet innehåller information om hur du konfigurerar Kaspersky Rescue Disk.

I det här hjälpavsnittet:

Objektsökning

Uppdatering

Hot och undantag. Tillförlitlig zon

Meddelanden

Rapporter och lagringsplatser

Avancerade programinställningar