Hot och undantag. Tillförlitlig zon

Det här avsnittet innehåller information om hur du skyddar datorn från olika typer av skadliga program genom att utöka listan med upptäckta hot, samt information om hur du undantar några av de vanligaste programmen från sökningen och hur du konfigurerar undantagsregler.

I det här avsnittet:

Om hot och undantag

Välja upptäckbara hotkategorier

Om tillförlitliga zoner

Skapa en tillförlitlig zon

Skapa en undantagsregel

Godkända masker för filundantag

Undantagsmasker med beslut som är tillåtna enligt virusencyklopedin

Hot och undantag. Tillförlitlig zon