Godkända masker för filundantag

Här är några exempel på tillåtna masker som du kan använda när du skapar undantagslistor:

 1. Masker utan sökväg:
  • *.exe – alla filer med tillägget .exe;
  • *.ex? – alla filer med filnamnstillägget .ex? där ? kan representera vilket tecken som helst;
  • *test* – alla filer med namnet test.
 2. Masker med absolut filsökväg:
  • /discs/C:/dir/*.* eller /discs/C:/dir/* eller /discs/C:/dir/ – alla filer i mappen med namnet /discs/C:/dir/;
  • /discs/C:/dir/*.exe – alla filer med filnamnstillägget .exe i mappen med namnet /discs/C:/dir/;
  • /discs/C:/dir/*.ex? – alla filer med filnamnstillägget .ex? i mappen /discs/C:/dir/ där ? kan representera vilket tecken som helst;
  • /discs/C:/dir/test* – filer i mappen /discs/C:/dir/, med namn som inleds med test.

   Om du vill att programmet ska undanta filer i alla kapslade undermappar till den angivna mappen från en sökning, ska du markera rutan Rescue Disk mark fs Godkända masker för filundantag Inkludera undermappar när du skapar masken.

 3. Filsökvägsmasker:
  • dir/*.* eller dir/* eller dir/ – alla filer i mappen dir/;
  • dir/*test* – alla testfiler i dir/-mappar;
  • dir/*.exe – alla filer med tillägget .exe i alla dir/-mappar;
  • dir/*.ex? – alla filer med filnamnstillägget .ex? i alla dir\-mappar, där ? kan representera vilket tecken som helst.

   Om du vill att programmet ska undanta filer i alla kapslade undermappar till den angivna mappen från en sökning, ska du markera rutan Rescue Disk mark fs Godkända masker för filundantag Inkludera undermappar när du skapar masken.

Undantagsmaskerna *.* och * kan endast användas om du tilldelar ett beslut om undantaget hot. Det angivna hotet kommer då inte att identifieras i något objekt. Om du använder de här maskerna utan att välja ett beslut innebär det i princip att övervakningen inaktiveras.

Godkända masker för filundantag