Om tillförlitliga zoner

Tillförlitlig zon är en lista över objekt som skapats av användaren och den övervakas inte av Kaspersky Rescue Disk. Med andra ord är det en uppsättning undantag från skyddsomfattningen.

Användaren skapar en tillförlitlig zon manuellt utifrån egenskaperna för de objekt som han eller hon arbetar med. Du kanske måste skapa en sådan undantagslista om Kaspersky Rescue Disk t.ex. blockerar åtkomsten till ett objekt som du vet är absolut säkert.

Tillförlitlig zon skapas utifrån undantagsreglerna. Undantagsregler är uppsättningar med villkor som Kaspersky Rescue Disk använder för att bekräfta om den kan hoppa över genomsökning av ett objekt.

Du kan ange villkor för att undanta filer från sökningen:

  • Objekt innebär att vissa objekt, kataloger eller filer som matchar en viss mask undantas från sökningar.

    Ett undantagsobjekt genomsöks inte när disken eller mappen där det ligger genomsöks. Om du väljer just det objektet tillämpas emellertid inte undantagsregeln.

  • Hottyp innebär att objekt undantas från sökningar baserat på deras status i virusencyklopedin. Status tilldelas enligt klassificeringen av skadliga program och riskprogram i Kaspersky Labs virusencyklopedi.

    Potentiellt farliga program är inte direkt skadliga, men de kan användas som hjälpkomponenter för skadlig kod eftersom de innehåller hål och fel. Den här kategorin innehåller till exempel fjärradministrationsprogram, IRC-klienter, ftp-tjänster, verktyg för att stoppa eller dölja processer, tangentbordsregistrerare, lösenordsmakron, program för automatisk uppringning o.s.v. De här programmen klassificeras inte som virus (not-a-virus). De kan delas in ytterligare i olika typer, till exempel reklamprogram, skämt, riskprogram o.s.v. (mer information om potentiellt skadliga program som upptäcks av Kaspersky Rescue Disk finns i virusencyklopedin på www.viruslist.com). De här programmen kan blockeras av programmet. Eftersom många av dem används i stor utsträckning finns alternativet att undanta potentiellt skadliga program från sökningen. Det gör du genom att ange beslutet som tilldelats det programmet som ett undantag.

    Du kanske exempelvis ofta använder ett fjärradministrationsprogram som gör det möjligt att styra en dator från en fjärrdator. Kaspersky Rescue Disk ser den här typen av programaktivitet som potentiellt farlig och kan blockera den. Om du inte vill att programmet ska blockeras måste du skapa en undantagsregel som anger RemoteAdmin.

När ett undantag läggs till skapas en regel som kan användas när virussökningen körs.

Se även:

Skapa en tillförlitlig zon

Om betrodda zoner