Om hot och undantag

Kaspersky Rescue Disk skyddar dig mot olika typer av skadlig programvara. Programmet söker alltid igenom datorn efter virus, trojaner och hackerverktyg, och desinficerar dessa – oavsett vilka inställningar du har valt. De här programmen kan skada datorn avsevärt. För att göra datorn säkrare kan du utöka listan med hot som programmet ska upptäcka genom att aktivera övervakningar för olika potentiellt farliga program.

I avsnittet Hot och undantag i inställningsfönstret för Kaspersky Rescue Disk kan du utföra följande åtgärder:

  • Välja hotkategorier som ska upptäckas.
  • Skapa en tillförlitlig zon för programmet.

    Tillförlitlig zon är en lista över objekt som skapats av användaren och den övervakas inte av Kaspersky Rescue Disk. Med andra ord är det en uppsättning undantag från skyddsomfattningen.

    Användaren skapar en tillförlitlig zon manuellt utifrån egenskaperna för de objekt som han eller hon arbetar med. Du kanske måste skapa en sådan undantagslista om Kaspersky Rescue Disk t.ex. blockerar åtkomsten till ett objekt som du vet är absolut säkert.

Se även:

Hot och undantag. Tillförlitlig zon

Om hot och undantag