Skapa en undantagsregel

Så här skapar du en undantagsregel:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på länken Inställningar överst i programmets huvudfönster. Till vänster i fönstret väljer du avsnittet Hot och undantag.
  3. I fönstrets högra del i avsnittet Undantag klickar du på knappen Inställningar.
  4. Klicka Lägg till på fliken Undantagsregler i fönstret som visas. Då öppnas fönstret Undantagsregel.
  5. I fönstret som öppnas anger du undantagstypen i avsnittet Egenskaper.

Se även:

Om hot och undantag

Skapa en undantagsregel