Undantagsmasker med beslut som är tillåtna enligt virusencyklopedin

När du lägger till hot med särskilda beslut från virusencyklopediklassificeringen som undantag kan du ange följande information:

  • fullständigt namn på hotet så som det anges i virusencyklopedin på www.viruslist.com (t.ex. not-a-virus:RiskWare.RemoteAdmin.RA.311 eller Flooder.Win32.Fuxx);
  • hotets namn som en mask. Exempelvis:
    • not-a-virus* – undantar tillförlitliga men potentiellt farliga program från sökningen, även skämtprogram;
    • *Riskware.* – undantar alla potentiellt farliga riskprogram från sökningen;
    • *RemoteAdmin.* – undantar alla versioner av program för fjärradministration från sökningen.

Undantagsmasker med beslut som är tillåtna enligt virusencyklopedin