Välja upptäckbara hotkategorier

Så här väljer du upptäckbara hotkategorier:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på länken Inställningar överst i programmets huvudfönster. Till vänster i fönstret väljer du avsnittet Hot och undantag.
  3. I fönstrets högra del, i avsnittet Hot , klickar du på knappen Inställningar.
  4. I fönstret Hot som öppnas markerar du rutorna bredvid de hotkategorier du vill skydda datorn från.

Se även:

Om hot och undantag

Välja upptäckbara hotkategorier