Om aviseringsinställningar

Olika händelser kan uppstå när Kaspersky Rescue Disk körs. De kan innehålla rekommendationer eller viktig information. En händelse kan till exempel ge information om att programuppdateringen har slutförts eller registrera ett fel som bör åtgärdas omedelbart.

Under användning skickar Kaspersky Rescue Disk följande typer av aviseringar:

  • Kritiska meddelanden – aviseringar om händelser av avgörande betydelse som pekar på problem med Kaspersky Rescue Disk eller sårbarheter i datorskyddet: till exempel om programdatabaserna har skadats eller om nyckeln har löpt ut.
  • Funktionsfel – aviseringar om händelser som leder till att programmet inte fungerar: till exempel om nyckeln eller programdatabaserna saknas.
  • Viktiga meddelanden – aviseringar om viktiga händelser som måste åtgärdas eftersom de återspeglar viktiga situationer när Kaspersky Rescue Disk körs: exempelvis om skyddet är avaktiverat eller om en fullständig virussökning inte utförts på länge.
  • Mindre meddelanden – är meddelanden om händelser av referenstyp som normalt inte innehåller viktig information: Exempelvis om alla farliga objekt har desinficerats.

Om du vill aktivera / avaktivera händelseaviseringar klickar du på knappen Inställningar i den övre delen av programmets huvudfönster, väljer avsnittet Meddelanden och markerar rutan Aktivera händelsemeddelanden.

För att få uppdateringar om Kaspersky Rescue Disks användning kan du använda dig av aviseringar. Som standard aviseras användaren med popup-meddelanden för alla händelser. Du kan även avaktivera alternativ för meddelandevisning och bestämma vilken typ av aviseringar du vill få.

Se även:

Meddelanden

Om aviseringsinställningar