Objektsökning

Det här avsnittet innehåller information om hur du konfigurerar inställningarna för objektsökning på datorn.

I det här avsnittet:

Om inställningar för objektsökning

Ändra säkerhetsnivå

Ändra åtgärder som utförs på upptäckta objekt

Ändra objekttyp för sökning

Begränsa söktiden

Genomsökning av komprimerade filer

Ändra sökmetod

Återställa standardinställningar för sökningen

Objektsökning