Ändra åtgärder som utförs på upptäckta objekt

Innan ett objekt desinficeras eller tas bort skapar Kaspersky Rescue Disk en säkerhetskopia så att det går att återställa eller desinficera objektet om det blir nödvändigt och möjligt.

Så här ändrar du den angivna åtgärd som ska utföras på upptäckta objekt:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på länken Inställningar överst i programmets huvudfönster. Då öppnas avsnittet Objektsökning.
 3. I avsnittet Åtgärd väljer du något av följande:
  • Meddela när sökningen är klar – Kaspersky Rescue Disk skjuter upp bearbetning av objekt tills sökningen är klar.
  • Uppmana vid upptäckt – ett varningsmeddelande visas i programmet med information om vilken skadlig kod som har trängt in i det infekterade / potentiellt infekterade objektet, samt alternativ på vidare åtgärder.
  • Välj åtgärd:
   • Desinficera – Kaspersky Rescue Disk försöker desinficera objektet utan bekräftelse från användaren. Potentiellt infekterade objekt placeras i karantän. Relevant information loggas i rapporten. Du kan sedan försöka desinficera objektet.
   • Ta bort om desinficering misslyckas – Kaspersky Rescue Disk försöker desinficera objektet utan bekräftelse från användaren. Objekt som inte kan desinficeras tas bort, potentiellt infekterade objekt flyttas till karantän.

Se även:

Om inställningar för objektsökning

Ändra åtgärder som utförs på upptäckta objekt