Ändra objekttyp för sökning

Så här ändrar du typen av objekt som ska genomsökas:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på länken Inställningar överst i programmets huvudfönster. Då öppnas avsnittet Objektsökning.
 3. Klicka på Inställningar i avsnittet Säkerhetsnivå.
 4. I fönstret som öppnas, på fliken Omfattning, i avsnittet Filtyper anger du format och filnamnstillägg för de filer som ska genomsökas när den valda sökningsuppgiften körs:
  • Alla filer – med det här alternativet genomsöks alla filer, utan undantag.
  • Filer som sökts efter format – om du väljer denna grupp söker Kaspersky Rescue Disk endast igenom potentiellt infekterade filer, d.v.s. filer som kan innehålla ett virus. Innan sökning efter virus sker i ett objekt analyseras filhuvudet i syfte att fastställa filformatet (.txt, .doc, .exe, o.s.v.).
  • Filer har genomsökts utifrån tillägg – i det här fallet söker Kaspersky Rescue Disk endast igenom potentiellt infekterade filer. Filformatet avgörs utifrån tillägget.

  Kom ihåg att sannolikheten att skadlig kod tränger in i filer i vissa format (till exempel .txt) och sedan aktiveras är ganska liten. Samtidigt är risken att skadlig kod tränger in i filer som innehåller eller kan innehålla körbar kod (till exempel .exe, .dll, .doc) ganska stor.

  Kom ihåg att en inkräktare kan skicka virus till datorn via en fil med filtillägget .txt, fastän det i själva verket är en exe-fil som döpts om till .txt. Om du väljer alternativet Filer har genomsökts utifrån tillägg hoppas den här filen över i sökningen. Om alternativet Filer som sökts efter format har valts analyserar filskyddskomponenten filhuvudet och fastställer om filen är en exe-fil. En sådan fil genomsöks fullständigt efter virus.

Se även:

Om inställningar för objektsökning

Ändra objekttyp för sökning