Ändra säkerhetsnivå

Så här ändrar du definierad säkerhetsnivå:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på länken Inställningar överst i programmets huvudfönster. Då öppnas avsnittet Objektsökning.
  3. I avsnittet Säkerhetsnivå väljer du den säkerhetsnivå som krävs:
    • Hög – fullständig sökning av hela datorn eller enskilda diskar, mappar eller filer.
    • Rekommenderad – samma objekt genomsöks som på nivån Hög men med undantag för e-post.
    • Låg – en nivå som kräver mindre RAM-resurser, eftersom filuppsättningen som genomsöks är mindre.

Om ingen av de förinställda nivåerna motsvarar dina behov kan du konfigurera sökinställningarna själv. Säkerhetsnivån ändras då till Anpassad. Om du vill återställa standardinställningarna för sökning väljer du en av de förinställda säkerhetsnivåerna eller klickar på knappen Standard.

Se även:

Om inställningar för objektsökning

Ändra säkerhetsnivå